Ovde se nalaze saveti kako da uspešno prevaziđete nesporazume sa kupcima, do kojih ponekada dolazi u trgovini. Spremnost na dogovor i saradnju su najbolji put ka rešenju nesporazuma. Svaki problem ima rešenje, a spremnost na dogovor je dobar početak za to. Praksa i iskustvo su pokazali da se većina problema brzo reši ako postoji dobra i komunikacija i želja da se postigne dogovor. Budite najbolji prodavac i upoznajte se sa cakama izlaženja na kraj sa zahtevnim kupcima.