Ovde se nalaze saveti kako da uspešno prevaziđete nesporazume sa prodavcem, do kojih ponekada dolazi u trgovini. Spremnost na dogovor i saradnju su najbolji put ka rešenju nesporazuma. Svaki problem ima rešenje, a spremnost na dogovor je dobar početak za to. Praksa i iskustvo su pokazali da većina problema se brzo i lako reši ako postoji dogovor i dobra komunikacija.