Ocenjivanje i sporovi

Posle svake kupoprodaje, uspešne ili neuspešne, kupac i prodavac razmenjuju ocene. Ocene služe kao merilo poverenja i govore o kvalitetu saradnje između članova. Ovde možete pronaći sve informacije koje su vam potrebne u vezi sa ocenjivanjem, a takođe i korisne savete za prevazilaženje spornih situacija do kojih može doći prilikom kupoprodaje. Spremnost na dogovor i saradnju najbolji je put ka rešenju nesporazuma.

Ocenjivanje

Vidi svih 25 članaka

Problem sa kupcem

Vidi svih 31 članaka

Problem sa prodavcem

Vidi svih 29 članaka