Podelite utiske
Scroll

Koju ocenu da dam saradniku?

Saradnika možete oceniti pozitivno ili negativno. Rok za ocenjivanje je 30 dana od kraja aukcije. Ako ne ocenite u predviđenom roku člana sa kojim ste izvršili kupoprodaju, sistem će automatski dodeliti pozitivnu ocenu umesto vas.

Ako završite kupoprodaju (predmet bude plaćen i preuzet) saradnika je potrebno oceniti pozitivno.

Ako do kupoprodaje nije došlo jer saradnik nije ispunio neku obavezu u roku ili je neopravdano odbio da obavi kupoprodaju, možete mu dati negativnu ocenu.

  • Rok za javljanje je 1 dan od kraja aukcije
  • Rok za plaćanje pre slanja (ako je odabran taj način plaćanja) je 5 dana od kraja aukcije
  • Rok za slanje, kao i za lično preuzimanje je 7 dana od kraja aukcije.

Napomena
Obavljena kupoprodaja može biti ocenjena negativno jedino ako kupac ustanovi da predmet ne odgovara opisu a prodavac ne uvaži reklamaciju. Kupac tada može negativno oceniti prodavca. Prodavac ni u jednom slučaju ne može negativno oceniti kupca koji je platio i preuzeo predmet, pa ni ako kupac vrati predmet zbog reklamacije. Ako prodavac želi da se poništi negativna ocena koju je dobio od kupca, potrebno je da mu uvaži reklamaciju.

Da li ti je pomogao ovaj članak?
1 od 2 smatra da je ovo od pomoći

Ako imate neko pitanje za nas, uvek nam možete pisati preko strane Kontakt.