Slanje predmeta je jedan od najbitnijih segmenata za realizaciju kupoprodaje putem interneta. Zato je veoma važno da se prodavci potrude da predmet stigne do njihovog kupca brzo i sigurno. Ovde možete pročitati korisne savete u vezi sa slanjem predmeta i kako treba postupiti ako slučajno dođe do bilo kakve sporne situacije u vezi sa pošiljkom.