Podelite utiske
Scroll

Mogu li negativno oceniti kupca koji me ocenio negativno?

Ako kupac plati i preuzme predmet, treba mu dodeliti pozitivnu ocenu sa pozitivnim komentarom, bez obzira na to što kupac nije zadovoljan predmetom koji ste mu poslali.

Da bi bila izmenjena ocena koju je kupac vama dao, potrebno je kontaktirati kupca i doći sa njim do dogovora. Posle toga, kupac treba da nam pošalje zahtev da se izmeni negativna ocena koju je dao vama u pozitivnu.

Prati
Powered by Zendesk