Podelite utiske
Scroll

Predmet se oštetio u transportu, moram li da uvažim reklamaciju?

Kada je predmet oštećen u transportu potrebno je da se primalac pošiljke odmah obrati kurirskoj službi kako bi se napravio Zapisnik o oštećenju.

U slučaju da predmet nije bio dobro upakovan, odgovornost je na prodavcu i potrebno je uvažiti reklamaciju kupcu.

Ako je predmet bio adekvatno upakovan i označen kao lomljiv i do loma je došlo zbog nestručnog rukovanja od strane kurirske službe, oni bi trebalo da nadoknade troškove za predmet koji je oštećen.

Prati
Powered by Zendesk