Podelite utiske
Scroll

Ne prikazuju mi se sva polja na stranici za registraciju

Ako primetite da neka polja nisu vidljiva na stranici za registraciju, potrebno je da promenite browser koji koristite (Google Chrome, Mozilla, Opera...) i da pokušate da se registrujete preko drugog browsera.


Chrome
- Kliknite na Settings >> History >> Clear browsing data
- Izaberite opcije Cached images and files i Cookies and other site data i kliknite na Clear data
- Zadati podaci su obrisani i pokušajte sada da koristite sajt


Firefox
- Kliknite na glavni meni Firefox a zatim na History >> Clear recent history
- Klikom na opciju Details prikazaće se ponuđene opcije
- Štiklirajte Cache i Cookies i kliknite na Clear Now
- Zadati podaci su obrisani i pokušajte sada da koristite sajt


Opera
- Kliknite na glavni meni Opera a zatim na Settings >> Delete private data
- Štiklirajte opcije Delete entire cache i Delete all cookies i kliknite na Delete
- Zadati podaci su obrisani i pokušajte sada da koristite sajt


Internet Explorer
- U gornjem desnom uglu browser-a kliknite na ikonicu zupčanika a zatim na Internet Options
- U delu General >> Browsing History kliknite na Delete
- Štiklirajte stavku Temporary Internet files i Cookies and website data i kliknite na Delete
- Zadati podaci su obrisani i pokušajte sada da koristite sajt

 

Da li ti je pomogao ovaj članak?
0 od 0 smatra da je ovo od pomoći

Ako imate neko pitanje za nas, uvek nam možete pisati preko strane Kontakt.