Podelite utiske
Scroll

Da li mogu da izmenim trajanje aukcije nakon njenog početka?

Nakon što aukcija počne (aktivna aukcija) više nije moguće menjati dužinu njenog trajanja. Izmena nije moguća iz razloga što menjanje datuma završetka aukcije u toku njenog trajanja ne bi bilo korektno prema članovima koji su licitirali ili planiraju da tek licitiraju.

Trajanje aukcije je moguće podesiti prilikom postavljanja aukcije, kao i prilikom  njenog ponovnog pokretanja.

vreme_na_aukciji.png

Prati
Powered by Zendesk